Informació Santa Coloma de Gramenet

Dron policial: és clara la línia entre seguretat i vulneració de drets fonamentals?

Ciutat

La policia local de Santa Coloma de Gramenet tindrà una aeronau pilotada per control remot (RPA), més coneguda com a dron. Al darrer ple municipal es va aprovar inicialment el reglament regulador del seu ús, però, com altres dispositius tecnològics, aquest no escapa a la controvèrsia. Seguretat? Vulneració de drets? Estarà en tot moment clara la línia entre totes dues? Foto: gratisography

Han estat molts els avenços científics i tecnològics que, podent estar majoritàriament d’acord que eren una descoberta positiva per a la societat, a posteriori s’ha vist que tenien un aspecte que hi jugava en contra. Per dir-ne alguns, tenim l’energia nuclear (deixem a l’opinió del lector si considera que en té algun ús positiu), la robotització, la seqüenciació de l’ADN o, sense anar més lluny, internet. Aquests quatre exemples podrien ser paradigmàtics del fet que un mal ús, o un abús, ens porta a situacions de vulneració de drets fonamentals, o fins i tot, com en el cas de l’energia nuclear, directament a la mort. Els drons podrien perfectament engrossir aquesta llista.

Usos teòrics

La tercera tinenta d’alcaldessa de Seguretat i Civisme, Lídia Montero, va obrir el seu parlament al ple assegurant que el dron és ʺun mitjà més per prevenir la comissió d’actes incívics i delictiusʺ. En la seva intervenció va llistar els possibles usos a la nostra ciutat de l’aeronau pilotada, entre els quals podem destacar, pel que fa a la vessant més estrictament de seguretat, la prevenció i identificació de zones de venda i/o consum d’estupefaents, el consum massiu d’alcohol a la via pública, la prevenció de robatoris amb força a vehicles, domicilis o locals, la prevenció del vandalisme a la via pública, etc. A això caldria sumar, en un altre ordre de coses, la prevenció d’incendis, la recerca de persones desaparegudes o perdudes, el control d’aforament, la vigilància del trànsit o el control de la flora i fauna al municipi. No va especificar que molts d’aquests usos no són competència de la policia local, ni si tots queden sota el paraigua de la ʺcol·laboració amb altres cossos policials i operadors d’emergènciesʺ, que està prevista.

Reglament regulador

El que compta, però, és el que diu estrictament el reglament a l’article 11, ʺTipus d’operacions de volʺ, i són: ʺLes previstes en el marc normatiu policial tant estatal, autonòmic com local; en tasques de policia judicial i efectuant diligències de prevenció […]; dins dels plans integrals de seguretat o en els plans territorials […]; les que determini la direcció del Cos de Policia Local basades en criteris de seguretat, prevenció, planificació i anàloguesʺ. Caldrà explicar bé la correlació entre el reglament i la llista d’usos anterior perquè, per al ciutadà de carrer, pot no ser del tot evident.

Article 11 extret del Reglament intern regulador de l’ús de RPAS (drons) de la policia local

Per la seva part, l’article 10 del reglament defineix els tipus de vols que es realitzaran: genèric, específic, programat, de proves —tots tres planificats—, d’emergència, lliure… Si ens aturem en aquest darrer, el text especifica que és un tipus de vol que ʺno requereix d’un pla de vol previ, sinó que, dins del servei policial, i per motius de seguretat, vigilància, supervisió o control degudament justificats i prèviament autoritzat es pugui requerir la necessitat de realitzat un vol en un punt o zona concretaʺ. Aquí és on es pot obrir la porta a un ús discrecional del dron. Quina garantia tindrem?

Seguretat vs vulneració drets

Sigui com sigui, com podrem la ciutadania estar segura que l’ús que es farà del dron és estrictament el que serveixi per a la nostra seguretat (en el cas que tothom interpretés el mateix amb aquest concepte)? On queda el dret a la intimitat? És el final de la necessitat d’una ordre judicial per entrar als domicilis? Des de l’aire molts d’ells queden exposats. Per no parlar de quelcom tan innocent com fer vida al terrat de casa —a partir d’ara no sabràs si la teva vida ha quedat exposada a la vista, com a mínim, dels policies pilotant el dron.

Però no només el dret a la intimitat pot quedar vulnerat, també el dret de manifestació i reunió, per dir-ne un altre. S’han acabat els policies locals i mossos d’esquadra apuntant no se sap què en les manifestacions reivindicatives: el dron els farà la feina de ʺfitxarʺ els assistents. Què passarà amb totes aquestes imatges enregistrades? Massa qüestions sense resposta.

Democràcia i llibertat

La tinenta d’alcaldessa va acabar el seu discurs dient que calia que la nostra policia estigués ʺperfectament preparada i dotada per garantir la seguretat ciutadana, que és un dels pilars fonamentals per la democràcia i les llibertatsʺ. Esperem que no sigui un mal ús del dron el que posi en perill els pilars de la democràcia i les llibertats.

Acabem com vam començar, amb l’ús que es fa dels avenços tecnològics o científics. És el dron una eina perversa? No (però ho podria ser). És internet una xarxa de calúmnies? No (però ho pot ser). Els robots ens “roben” les feines? No (però ho poden fer). No és la cosa en si, sinó l’ús que se’n fa, i el control que la ciutadania pugui tenir d’aquest ús. Tindrà, en tot moment, la ciutadania de Santa Coloma control sobre l’ús que la policia local farà d’aquest dron?

2 thoughts on “Dron policial: és clara la línia entre seguretat i vulneració de drets fonamentals?

  1. Tot això que fan amb l’excusa de la seguretat s’utilitza per a control de la població. Si s’han de controlar incendis, que siguin els bombers els que tinguin la màquina, no cal que sigui la policia. Malauradament la policia utilitza les eines que se suposa que són per a la millora de la seguretat sempre una mica més enllà del que els correspon. Passa amb les porres, amb els fusells, amb les porres elèctriques… sempre van una mica, o molt, més enllà del que els correspon. I amb el dron faran el mateix. Servirà per reprimir, per controlar la població… Per què no el fan servir per mirar on necessita millorar la ciutat? Per mirar carrers que necessiten reparació, contenidors d’escombraries mal col·locats, espais poc il·luminats… Això de l’esperit de servei és una mica complicat, sembla

  2. Jo sóc pilot de drons i formador, conec la legislació vigent, que acaba de canviar sencera. Existeixen diferents formes de controlar que l’ús del dron sigui el correcte, sense invadir l’intimitat de ningú. Juntament amb la meva empresa, intentarem parlar amb l’ajuntament per veure sí ja tenen algú que els faci la formació i instrucció

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.