Jornada contínua a les escoles? Parlem-ne

Educació

El debat sobre quin és el millor horari per a l’alumnat de les escoles i els instituts sempre ha estat present, però aquest any des de la plataforma Jornada Contínua Santako s’ha volgut reobrir per situar-lo en l’agenda política. És millor jornada partida o jornada contínua? En aquest article teniu les raons de qui aposta per la jornada contínua. Demà, els arguments a favor de mantenir l’actual jornada partida. Imatge: Redacció

Des de l’Infograma hem preguntat entorn de quin tipus de jornada és millor per a l’alumnat i ens hem trobat amb posicionaments diferents entre les famílies. Us convidem a llegir els arguments d’uns i altres, reflexioneu i doneu la vostra opinió. Avui, la Marta González, vocal de FAMPA Gramenet i coordinadora de la plataforma Jornada Contínua Santako, ens explica per què creu positiva la jornada contínua.

Marta González: “La jornada contínua millora la conciliació familiar i la qualitat de vida dels infants”

Quan un centre opta per la jornada contínua és perquè el seu projecte ofereix un programa d’activitats extraescolars complementàries perquè els infants siguin atesos com si fessin jornada partida, però amb serveis de recollida flexibles. No es modifica l’horari actual, i permet la recollida dels nens i nenes a les 14 h, 15.30 h o 16.30 h, en funció de les necessitats de cada família.

Amb aquesta organització ningú queda exclòs, més aviat al contrari, el sistema es flexibilitza racionalment. S’aplica a totes les comunitats autònomes d’Espanya, i en 25 escoles pilot de Catalunya, amb resultats molt satisfactoris.

La realitat és que 8 de cada 10 centres han escollit fer jornada continuada en els seus consells escolars, excepte a Catalunya i Euskadi on no s’ha permès aquest dret a triar la jornada. L’objectiu és que la comunitat educativa juntament amb les famílies puguem decidir si en la nostra escola volem que es faci la jornada contínua o no.

A Catalunya ens plantegen reduir en mitja hora el temps del migdia, per acabar l’horari a les 16 h, al·legant que així adoptaríem uns horaris més saludables i milloraria la conciliació familiar. Aquesta proposta suposaria “menjador obligatori”. Amb la jornada partida les famílies queden supeditades a l’horari escolar, sobretot dones, avis i àvies. Infants i famílies pateixen l’estrès que això comporta, imagineu si ens el retallen?

El preu del servei de menjador és un factor a tenir en compte, actualment i per al proper curs 2021-2022 el màxim és de 6,33 € /alumne / dia, IVA inclòs per fixos, i 6,96 € per esporàdics. Les propostes de reduir el temps de migdia mantenint la jornada partida, podrien anar en detriment de les famílies que, en no disposar de temps suficient i de qualitat, haurien d’assumir un sobrecost en el seu dia a dia. Aquestes mesures realment respecten els ritmes dels infants, afavoreixen la conciliació de les famílies, promouen l’equitat? Són algunes de les reflexions que ens fem les famílies.

La jornada contínua suposa una reducció dels 8 desplaçaments actuals. Pensant en avis i àvies, persones amb problemes de mobilitat reduïda, aquesta jornada resulta un benefici per a la seva salut. Disposar de 5 h seguides facilitaria accedir a formacions, cercar feina, atenció a familiars en situació de dependència, desplaçaments mèdics, conciliar el descans de qui treballa en torn de nit…

Reorganitza perfectament el temps acadèmic i el temps de lleure, dins d’una franja horària que permet a famílies i infants gaudir del tant necessari temps en família. Afavoreix el vincle familiar, necessari per al bon estat emocional dels infants, podem dir que rebaixa l’estrès i l’absentisme.

A escala local, el fet de concentrar l’activitat escolar a la franja del matí, suposaria un estalvi energètic important, ja que a la tarda s’ocuparien menys espais. També contribuiria a una reducció de la contaminació i descongestió del trànsit, perquè redueix els desplaçaments en cotxe.

La jornada contínua millora la conciliació familiar i la qualitat de vida dels infants, suposa un clar benefici per a la seva salut i desenvolupament personal, així com un enfortiment dels vincles familiars. Des del punt de vista pedagògic, entre d’altres, dona les eines necessàries per a un ensenyament públic de qualitat, perquè millora l’organització horària dels docents i, en conseqüència, millora l’educació i el rendiment dels infants, i incideix positivament en la reducció de l’absentisme escolar. Des del punt de vista social, també fomenta l’equitat, permet la incorporació de les famílies amb menys recursos, i en concret de les dones, al món laboral i a la formació. No oblidem que en la seva immensa majoria són les dones les que assumeixen la cura dels infants, ja sigui a través de reducció de jornada o renunciant a un treball remunerat.

Sabem que la jornada contínua no és la panacea que arreglarà l’educació pública, ja que per a això es necessita una voluntat real per part de les administracions a revertir les retallades que arrossega des de fa ara una dècada. Però pot donar les eines necessàries per a un ensenyament públic de qualitat.

Proposta de reorganització horària

La proposta de reorganització de l’horari actual (9 h-12.30 h/15.00 h -16.30 h), amb la mateixa quantitat d’hores lectives i de menjador, que es fa des de la plataforma Jornada Contínua Santako és la següent:

Les activitats lectives es concentrarien al matí (9-14 h amb 2 pauses esbarjo/dinar), la tarda (de 14 h-16.30 h) es reserva per a menjador i temps lliure. Es tindrà en compte la distribució horària de les matèries en funció de les edats i del ritme de treball dels i les alumnes. Preveu la possibilitat de fer una pausa flexible a l’aula, en funció de l’activitat que s’estigui fent i les necessitats dels infants entre l’esbarjo i les 14.00 h.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *