Punt verd Raval Santa Coloma

La gestió de residus: tasca complexa però vital

Ciutat Ecologia

En paral·lel a la posada en marxa d’una campanya informativa de recollida d’objectes voluminosos a la nostra ciutat, ens assabentem que estem a un 23 % de recollida selectiva quan la normativa europea exigeix un 50 % des de 2020. Del més anecdòtic al més general, la política de gestió de residus és una qüestió difícil però imprescindible. Fotos: Redacció

Santa Coloma de Gramenet és la segona millor ciutat, de les 36 que componen l’AMB, pel que fa a la generació de residus: 1,07 kg/h. i dia (empatada amb Sant Feliu de Llobregat). Per contra, som la ciutat que té el pitjor índex de recollida selectiva: el 23% (la mitjana és del 37,6%). Aquestes dades, entre d’altres moltes d’àmbits diferents, queden recollides en el darrer informe de l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (iermB) “La metròpoli en 100 indicadors: l’AMB en xifres 2020”.

el millor residu és el que no es genera

Amb una lectura superficial de la qüestió, que no és la que s’hauria de fer, podem dir que generem pocs residus, però no els reciclem (o estem lluny de reciclar-los suficientment). Quan es parla de residus, el primer que s’ha de dir és que el millor residu és el que no es genera, però aspirar al residu zero en el món en què vivim és una utopia, per tant, el mínim que podem fer és mirar de reciclar el màxim de residus que generem.

Informar i senyalitzar bé és cabdal

Els qui hàgiu anat algun cop a portar residus al punt verd del Raval sabreu que el primer cop que hi vas no és gens fàcil de trobar. Al web de l’ajuntament diu que està al c. Pirineus s/n, però, estrictament parlant, està dins del parc del Motocròs i des del c. Pirineus no es veu gaire o no s’identifica gaire (a uns metres de distància veus una reixa blanca amb un cartell groc, quan potser l’esperaries verd). Alguns veïns i veïnes del barri no el sabien situar i un treballador de neteja d’una altra contracta, no de la deixalleria, tampoc el va saber ubicar estant a menys 100 m de distància(1). Aquesta qüestió anecdòtica (o no) posa de relleu que tan important és tenir una bona xarxa de recollida de deixalles, com que la ciutadania disposi de la informació suficient.

Recentment s’ha iniciat una campanya informativa sobre el servei de recollida de mobles i objectes voluminosos. S’ha fet per xarxes, s’ha publicat al butlletí informatiu de l’ajuntament i s’han penjat cartells en tots o la majoria de portals de la ciutat. No és la primera sobre aquest tema, podrem celebrar que hagi estat la definitiva? Esperem que sí, però també s’hauria pogut aprofitar per provar un nou l’enfocament: és més fàcil considerar que qui deixa mobles al carrer és un incívic que una persona mal informada. Una cosa no exclou l’altra, però carregar tot a l’incivisme quan (fins ara) la informació no estava arribant a tota la ciutadania no s’hi val (sobretot tenint en compte que els mobles acostumen a deixar-se al costat dels contenidors, no abandonats a qualsevol lloc). S’intenta, però alguna cosa falla.

Cartell que s’ha difós massivament

Incompliments de normativa i de compromisos

La Directiva (EU) 2018/851 del Parlament Europeu i del Consell sobre residus (que modifica la Directiva 2008/98/CE) obligava els estats membres a assolir abans de 2020 un augment del reciclatge dels residus municipals per tal d’arribar al 50% (i anar pujant un 5% cada 5 anys fins a assolir el 65% el 2035). La Comissió Europea va enviar cartes de requeriment a Espanya i altres estats l’octubre passat i al juny els han enviat dictàmens motivats per incompliment. Les sancions arribaran, en l’àmbit local també.

A la nostra ciutat, al ple de febrer de 2019 es va aprovar una moció per millorar la gestió de residus justament per tal d’intentar evitar aquesta situació que ja ha succeït: que Gramenet es trobi en el 23 % de recollida selectiva quan la normativa ja obliga al 50%. Al seu torn, el Pacte local per a la reconstrucció, del juliol de 2020, preveia la redacció d’un Pla per a la reducció de residus “PREMET” del qual no s’ha sabut res més. De fet, del grau d’execució del Pacte només sabem que al març d’enguany es va dir que s’havia assolit el 45% d’implementació sense que se n’hagi publicat posteriorment el detall (en aquest article en parlàvem).

La política de reciclatge com a eina educativa

Una de les mesures que s’hauran de prendre més aviat que tard si volem assolir les fites que ens imposa Europa (i que ens reclama el planeta) és la recollida porta a porta. És una mesura complexa d’implantar sobretot en grans ciutats (com estan comprovant a Barcelona amb les queixes de la prova pilot al barri de Sant Andreu). Esperem que quan arribi el moment a la nostra, es faci una gran campanya informativa prèvia (de les de veritat). El porta a porta pot ser una eina educativa extraordinària (per a grans i petits), de responsabilitat ciutadana i de formació en valors, com la solidaritat i el respecte al medi ambient.

Fer una bona política de reciclatge de residus no és senzill, depèn de múltiples i molt diversos factors. No és el mateix reciclar si vius a una casa gran amb prou espai per dedicar una estança a encabir les diverses fraccions de residus mentre els baixes al contenidor corresponent, a viure en una habitació rellogada amb limitació d’ús d’espais comuns, per esmentar una qüestió que sovint no es té en compte, però que serà cabdal per a la recollida porta a porta.

La gestió de residus involucra tots els estaments polítics: europeu, estatal, autonòmic i municipal. Cadascú n’ha de fer la seva part, i la ciutadania també, és clar. A Santa Coloma tenim molt de camí per recórrer, se’n fan algunes passes, però hi anem molt tard.

(1) El treballador no és el responsable, sinó l’empresa concessionària o l’ajuntament que no fan la formació adequada perquè totes les treballadores de neteja de la ciutat tinguin informació global dels diferents serveis.


Directiva (UE) 2018/851sobre residus: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex%3A32018L0851
https://www.lavanguardia.com/natural/contaminacion/20210609/7517316/varapalo-comision-espana-prevenir-generacion-envases.html

https://www.ecologistasenaccion.org/141696/la-comissio-europea-reconeix-que-espanya-podria-estar-incomplint-la-normativa-europea-de-tractament-de-residus-domestics

Agència de residus de Catalunya: http://estadistiques.arc.cat/ARC/#_ga=2.167582270.1810234067.1545930018-1671275093.1525260804

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *