Unitat política enfront dels efectes de la COVID (I)

Ciutat

Encetem una sèrie d’articles en què analitzarem el Pacte Local per a la reconstrucció social, econòmica i cultural que s’ha acordat a la nostra ciutat. FOTO: captura extreta del web de l’ajuntament

El passat 22 de juliol, amb ratificació posterior al ple del 27 de juliol, tots els partits polítics amb representació municipal van signar el Pacte Local per a la reconstrucció social, econòmica i cultural de Santa Coloma de Gramenet, un acord per a fer front localment a la crisi múltiple que ja patíem, patim i patirem, i que la COVID19 ha agreujat en gran manera.

El document, de 24 pàgines, està desglossat en set blocs o temàtiques i és el resultat del compromís polític adquirit pels quatre partits – PSC, al govern, C’s, En Comú Podem i ERC – en la Declaració conjunta aprovada en el ple extraordinari del 4 de maig.

Són una vuitantena les mesures, algunes amb més concreció que d’altres. La seva execució suposarà un cost aproximat d’uns 15 milions d’euros, que representa una mica més del 13% dels gairebé 112 milions d’euros del pressupost 2020 – aprovat el passat desembre i que caldrà modificar per adaptar-lo a les noves circumstàncies.

Més crisi sobre una ciutat ja empobrida

La nostra ciutat partia d’una difícil situació econòmica i social abans de la pandèmia. A l’Anuari Perfil de la ciutat, publicat l’octubre del 2019, on s’estudien 14 ciutats de Catalunya, la nostra obté mals resultats en la majoria d’indicadors (taxa d’atur, PIB per habitant, IRPF per declarant, execucions hipotecàries per 1.000 hab., …). Aquesta situació de vulnerabilitat s’ha vist agreujada amb el confinament forçós i l’aturada econòmica global que hem patit.

Contractes laborals precaris, 1100 famílies ja ateses als EBAS (Equips bàsics d’atenció social), problema greu d’habitatge amb nombrosos desnonaments setmanals, manca de parc d’habitatge públic, persones migrades patint doble vulnerabilitat per no tenir regulada la seva situació, entre d’altres, era el caldo de cultiu sobre el qual ha caigut la pandèmia.

Ja feia temps que des d’alguns sectors es demanava un pla de xoc contra la pobresa a la ciutat i la conjuntura actual ha accelerat la necessitat d’un pla d’emergència per fer front a l’impacte econòmic i social de la pandèmia, però que serà insuficient si no es va més enllà i es pensa en solucions estructurals a mitjà i llarg termini.

Set blocs amb assignació de 15 milions d’euros

Els blocs o temàtiques en els quals s’estructura el Pacte, així com la seva dotació pressupostària, si n’hi ha, són els següents:

 1. Drets de les dones i lluita contra les violències masclistes. Dotació de 227.500 €
 2. Acció social i igualtat d’oportunitats, ciutat cohesionada. Assignació prevista de 5.910.000 €
 3. Reactivació econòmica i ocupació, ciutat dinàmica i solvent. En aquest bloc es preveu una despesa de 1.244.000 € als quals caldrà afegir la reducció de recaptació que generaran certes mesures i que s’avalua en aproximadament 1.780.000 €, així com un reajustament de Tresoreria d’1.300.000 € (per l’ajornament de recaptació de certes taxes o impostos).
 4. Cultura. No quantificat.
 5. Esports. No quantificat.
 6. Emergència habitacional i canvi climàtic. Les mesures valorades representaran una despesa de 3.571.000 €, més 450.000 € ja finançats     mitjançant fons EDUSI, i algunes altres mesures sense valoració.
 7. Seguretat ciutadana, civisme i convivència. També sense valoració     econòmica.

Dintre dels diferents blocs destaquen les següents mesures:

 • Reforç de l’atenció de les situacions de violència masclista.
 • Increment de la partida pel programa municipal d’alimentació i necessitats bàsiques.
 • Pla de millora i increment de recursos humans als EBAS amb reforç de sis nous professionals.
 • Múltiples reduccions i ajornaments d’obligacions fiscals
 • Suport al comerç de proximitat i treball autònom amb, entre d’altres, convocatòria d’ajuts directes.
 • Incorporació en el fons d’ajudes locals al sector cultural que donin cobertura als artistes locals
 • Adquisició d’habitatge per tanteig i retracte per pal·liar, en el possible, l’emergència habitacional
 • Nous ajuts municipals al pagament de lloguers i hipoteques per mirar de prevenir la pèrdua de l’habitatge
 • Obrir al públic els 33.000 m2 de Can Zam, que fa anys que estan cercats per una tanca, “amb criteris de renaturalització i permeten activitats culturals”.
 • Accelerar la implantació dels barris de vianants

En propers articles entrarem més en detall en cadascú d’aquests blocs, en la seva idoneïtat o si hi ha problemàtiques que per la seva transversalitat no es poden compartimentar, en les mesures que es prenen en cada bloc, en si la previsió econòmica sembla o no realista, etc.

Reflexió final

Que govern i oposició uneixin forces i deixin de banda, ni que sigui temporalment i parcial, les seves discrepàncies polítiques té, com a mínim, dues lectures: una positiva, de responsabilitat política per anar tots a una en moments tan difícils com aquest, i una negativa, en el sentit que en certa manera lliga de mans l’oposició en la seva tasca de fiscalització a l’acció de govern, podent-se entendre qualsevol crítica com una deslleialtat cap al Pacte.

Malgrat el consens que demostra el text acordat, els diferents grups polítics no vam poder amagar les seves discrepàncies al ple de ratificació, la qual cosa fa dubtar si el compromís conjunt és una simple escenificació – reforçat pel fet que es va fer pública la foto de la signatura conjunta abans que el text del Pacte en si mateix – o darrere hi ha realment una voluntat política de treballar-hi plegats.

1 thought on “Unitat política enfront dels efectes de la COVID (I)

 1. Todo esta ya inventado, solo hace falta el corage, la voluntad y el compromiso de escuchar todas las voces y priorizar los consensos mas urgentes sobre la ciudad que tenemos y que queremos!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *