Compte, patinets elèctrics!

Un nou mitjà de mobilitat ha vingut a la ciutat, el patinet elèctric. En poc temps, Santa Coloma, com moltes altres, s’ha omplert d’un tipus de vehicle que pot millorar la mobilitat però que alhora és un perill per als vianants fins que tothom no tingui clars uns mínims codis de convivència. Foto i text: […]


               gramenet      gramenet      gramenet   gramenet   gramenet