Habitatge públic per a la gent gran: oberta preinscripció, bases d’adjudicació ni aprovades ni publicades

Habitatge

En marxa les preinscripcions per a la promoció pública d’habitatge per a la gent gran a l’antiga escola Miguel Hernàndez. Encara no són públics els requisits a complir i les bases d’adjudicació continuen patint modificacions. Foto: Albert Azurmendi.

El passat dimarts, 9 de març, l’Ajuntament informava per xarxes: ʺS’inicia el període d’inscripció i adjudicació dels habitatges de lloguer per a gent gran de l’antiga escola Miguel Hernández de #santacoloma Més informació a l’OLH de Grameparkʺ.

En aquell primer moment es parlava d’ʺinscripcióʺ, la nota al web del dia 11 de març també parlava d’inscripció, mentre que l’endemà, a l’Ajuntament Informa, ja es va començar a nomenar ʺpreinscripcióʺ. Aquesta nomenclatura és significativa perquè: com pots inscriure’t per a res sense saber si compleixes els requisits? Pots manifestar el teu interès amb una preinscripció, però fins que no es publiquin i s’aprovin les bases d’adjudicació la ciutadania no pot saber quins requeriments caldrà complir, siguin econòmics i/ o socials.

Reunió de l’Ajuntament amb SOS Gent Gran

La data en què es van obrir aquestes preinscripcions va causar polèmica a la plataforma SOS Gent Gran, màxima impulsora de la consecució d’aquest projecte, ja que es produïa just un dia abans de la data de la seva reunió amb l’Ajuntament. A la reunió, amb canvi d’interlocució per part de l’Ajuntament, les representants del govern municipal es van disculpar per aquest fet, però sembla una manca de respecte clara passar de fase sense ni tan sols informar l’entitat amb qui s’ha treballat el tema, i fer-ho justament un dia abans d’haver-se de trobar amb ells.

La passada tardor publicàvem a Infograma un primer article sobre aquests habitatges públics per a gent gran d’acord amb l’esborrany de bases d’adjudicació que s’estava treballant en aquell moment, que dataven de febrer de 2020. Actualment, SOS Gent Gran disposa d’un altre esborrany, de novembre 2020, amb significatives modificacions. A la passada reunió entre l’Ajuntament i la plataforma, aquesta va qüestionar i sol·licitar la rectificació de gran part d’aquestes modificacions, sense resposta ara per ara. Malgrat aquestes clares discrepàncies, el govern municipal segueix avançant fases del projecte unilateralment.

Pisos tutelats o habitatges dotacionals

Hi ha uns fets objectius, amb canvis clars de plantejament que passarem a detallar a continuació, però hi ha també una sensació, menys tangible, d’intent de diluir el projecte inicial. Un signe clar d’això que diem és un altre canvi de nomenclatura que s’ha anat produint amb el pas del temps. Quan es va posar en marxa el projecte, el desembre de 2016, es parlava de ʺedifici destinat a pisos tutelats per a gent granʺ. Amb data de l’anunci de l’inici del projecte de rehabilitació de l’edifici, el març de 2018, es parlava de ʺhabitatges públics per a la gent gran amb serveis compartitsʺ, es deia també que: ʺL’edifici d’habitatges tindrà serveis compartits de consergeria, bugaderia, direcció de l’edifici, sala polivalent i magatzem, entre altresʺ – d’aquests serveis encara se’n parlava a les bases del febrer 2020. Finalment, des de fa un temps es parla d’ʺhabitatges dotacionals per a gent granʺ i els serveis compartits han quedat reduïts a consergeria, asssistència social, neteja, i petit manteniment, segons l’anunci municiapal, i sembla que no les 24 h.

Quina diferència hi ha entre pisos tutelats i habitatges dotacionals? Si anem al web de la Generalitat trobem la següent definició de pisos tutelats:

ʺEls habitatges tutelats per a gent gran són un servei d’acolliment alternatiu per a persones grans autònomes, les circumstàncies sociofamiliars de les quals no els permeten romandre a la pròpia llar. […] Es tracta d’un conjunt d’habitatges amb estances d’ús comú […] Els residents dels habitatges tutelats comparteixen tasques i despeses […] Els equips professionals que ofereixen el servei d’habitatge tutelat han d’estar formats, com a mínim, per un director o directora responsable i un treballador o treballadora social per a les admissions, el seguiment i la recerca de recursos, en coordinació amb la xarxa d’atenció primària. Així mateix, han de tenir un conserge i/o un servei de teleassistència, disponible durant les vint-i-quatre hores del dia.ʺ

D’altra banda, dotacional, segons Termcat, seria: ʺDestinat a acollir instal·lacions públiques, s’aplica a un terrenyʺ. Sense més. No implica cap servei addicional. Queda molt clar que s’ha anat perdent la intenció inicial de què fossin quelcom més que uns pisos de lloguer adaptats per a gent de més de 65 anys, que és en el que s’ha anat convertint, sense que SOS Gent Gran pugui evitar-ho.

Foto: Albert Azurmendi

Modificacions a l’esborrany de bases d’adjudicació

Si anem, ara sí, al detall sobre les principals diferències en el document de bases d’adjudicació, al qual aquesta redacció ha tingut accés, respecte a l’anterior esborrany, el primer que apreciem és que hi ha hagut un important exercici de simplificació. Això per si mateix no tindria per què ser negatiu, mentre no es deixin d’especificar coses que abans sí o es treguin requeriments de caràcter social, com succeeix.

La diferència més significativa és que ara només hi ha requeriments econòmics. S’ha establert una franja mínima i màxima de renda, que és el principal requisit a complir. Han desaparegut de les bases, tal com apareixia a l’anterior esborrany, els barems socials i la puntuació per necessitat d’habitatge per no tenir-ne o perquè el que es té no compleix les condicions d’accessibilitat.

El títol del document és ʺBases generals d’adjudicació dels habitatges amb serveis per a persones a partir de 65 anys”, però no apareix cap servei. Hi ha la descripció dels habitatges, però els serveis comunitaris dels que suposadament disposaran els ocupants només apareixen a la publicitat de l’Ajuntament, i com ja s’ha comentat, han quedat reduïts respecte a anuncis previs.

Foto: Albert Azurmendi

La darrera diferència que volem destacar és que abans hi havia dues llistes d’adjudicació, en funció del tipus d’habitatge (sense i amb adaptació per a persones amb discapacitat) i, en canvi, ara, s’han passat a quatre llistes en funció de la renda. La llista específica per a les persones que opten als habitatges adaptats es manté, però la llista per a optar als altres 43 habitatges s’ha dividit en tres. Un cop es compleix el requisit de renda (estar entre el mínim i el màxim permesos), les persones sol·licitants són classificades en tres franges de renda: 25 pisos s’adjudicaran als de menor renda, 13 als de franja intermèdia i 5 als de la franja superior (sempre dintre dels límits permesos).

La justificació que dona l’ajuntament per aquesta distribució és que es vol evitar que sigui una promoció exclusivament adreçada a les persones més desfavorides, evitar que esdevingui un, mal anomenat, ghetto. Aquesta mesura pot fer que alguna gent amb dificultats econòmiques quedi fora perquè el lot de pisos al qual aplica ja estigui complet, mentre que altres persones amb una renda una mica més alta, sí entrin.

Tots aquests canvis amb o sense raó de ser, s’estan produint per decisió exclusiva de l’equip de govern i sense donar les explicacions adequades sobre les decisions que van prenent, sobretot el perquè han anat desapareixen la majoria de serveis que s’anunciaven inicialment.

Acabem amb un tema no menor, en absolut. Al butlletí informatiu de l’Ajuntament es pot llegir: ʺLes obres han suposat una inversió total de 3 milions d’euros per part del consistoriʺ, si tenim en compte que el projecte es va adjudicar per una mica més de 2.280.000 € (IVA inclòs), caldria que s’especifiqués aquesta despesa addicional de 700.000 €.

Aquest projecte d’habitatges públics per a gent gran és molt necessari i important per a la nostra ciutat. És un motiu d’alegria que al llarg d’aquest any segurament ja els podrem veure ocupats (malgrat que en la presentació del mateix es va dir que s’acabarien al mandat passat), però caldria explicar molt bé per què s’han retallat serveis i s’han gastat més diners.


2 thoughts on “Habitatge públic per a la gent gran: oberta preinscripció, bases d’adjudicació ni aprovades ni publicades

  1. Mol be com persona que pertany a sos gent gran os felicito per la vostre coherencis informan graçies

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *